Våre tjenestevilkår

Alarmavtale.no (også definert som «vi», «oss», «selskapet», «alarmavtale», «formidleren») forstår viktigheten av ditt personvern, og jobber hele tiden med å beskytte og ivareta personvern og identitet i henhold til gjeldende lovgivning. Opplysninger som kan knyttes til ditt kundeforhold eller identifiseres deg er her definert som “personopplysninger”.

Nedenstående personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan dette gjøres samt hva vi gjør for å til enhver tid beskytte disse på best mulig måte. Du bør gjøre deg kjent med nedenstående instruks, da du samtykker til behandling ihht denne og gjeldende lovgivning under kundeforhold, ved aktiv bruk av tjenester eller i kommunikasjon med oss.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Bowii AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenester som direkte leveres av Alarmavtale.no. Respektive samarbeidspartnere er ansvarlig for tjenester som indirekte leveres av Alarmavtale, herunder videreformidling av tilbud og kontaktoppsøkende salg/rådgivning fra samarbeidende part.

Bruk av personvernopplysninger, innsamling etc

Opplysninger du oppgir direkte til oss, eller andre opplysninger som frivillig utleveres (for eksempel navn, emailadresse, alarmleverandør, lokasjon etc) blir formålsmessig lagret og behandlet i våre systemer. I tillegg samles det løpende inn informasjon om ditt kundeforhold og aktiv bruk i våre digitale systemer (kundesystemer).

Ved registrering av tilbudsforespørsel blir navn, emailadresse, nåværende mobiloperatør, mengde datatrafikk, tilfeldig generert referansenummer, dato for henvendelsen samt IP-adresse registrert hos oss. Dette registreres kun for oppfølgingsformål. All informasjon slettes så raskt det ikke eksisterer et saklig behov for oppbevaring (dersom tilbudene ikke er av interesse etter en viss tid, eller du som kunde «konverterer» til å bli kunde av et av våre partneres selskap).

Hvorfor samles disse dataene inn?

Vi benytter disse opplysningene for å gi deg en helhetlig kundeopplevelse, levere de tjenestene du har krav på, samt å skreddersy tilbud basert på innsendt informasjon. Opplysningene kan også benyttes til å foreslå relevante tjenester for deg, eller å bidra til statistikk i anonymisert form (dvs. statistikk som ikke er direkte linket til deg).

Som en del av vår tjeneste, vil dine opplysninger bli videreformidlet til våre leverandører gjennom ulike tredjepartskanaler (blant annet Tjenestetorget og Boligalarmer). Disse kanalene velger ut de mest konkurransedyktige selskapene i forhold til geografisk lokasjon, behov etc, og formidler kontaktinformasjon videre til rettmessig selskap. Våre samarbeidspartnere kontakter deg dermed direkte for å formidle et tilbud basert på ditt behov, og du står helt fritt til å si ja eller nei til tilbudet du mottar (les: uforpliktende tilbud). Samarbeidspartnerne har kun tillatelse til å kontakte deg for å utsende tilbud, og vil gjøre dette basert på din forespørsel uavhengig av eventuell reservasjon mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Du kan se våre samarbeidspartnere her. Dersom du opplever problemer med våre samarbeidspartnere eller uregelmessig kontakthyppighet, setter vi pris på tilbakemelding ved å kontakte oss.

Bruk av personopplysninger i markedsføring mv.

Dersom du ved registrering av tilbudsforespørsel eller ved klikk i nyhetsbrev/på nettsiden vår samtykker til å motta elektronisk kommunikasjon via mail og/eller SMS, kan du motta markedsføringshenvendelser fra oss, som også kan være personalisert til deg inneholdende ditt navn, referansenummer samt tilbud fra våre partnere. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til å motta slike henvendelser gjennom å kontakte oss, eller å trykke på lenken i bunn av nyhetsbrevet for sikker og trygg avmelding. Dette trer i kraft umiddelbart.

Merk deg at du kun trekker tilbake samtykket for epostkommunikasjon i bunn av nyhetsbrevene, og at du fremdeles kan samtykke til andre former for markedsføringshenvendelser, eksempelvis gjennom telefon. Ta kontakt med oss dersom du er usikker hva du har samtykket til, og ønsker en helhetlig samtykkeoversikt. Markedsføringen vår er til enhver tid basert på gjeldende lovgivning.

Dersom du har sendt inn henvendelser til våre samarbeidspartnere gjennom vår tjeneste, eller har samtykket til at vi sender din informasjon videre til våre partnere, gjelder respektive partners egne vilkår for markedsføringshenvelser. Slike henvendelser må rettes til, og avmeldes direkte hos respektive samarbeidspartner. Dersom dette er tilfellet, vil du finne påskriften «Via Alarmavtale» i bunn av e-mailen.

Oppbevaring og lagring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer alltid dine opplysninger i henhold til lovgivning om oppbevaring av personopplysninger, og med hensyn til konfidensialitet. Opplysningene lagres kun så lenge vi har behov, og ikke lenger enn lovgivningen tilsier. Når ditt behov er avklart og eventuelt bortfaller, blir opplysningene kryptert og/eller slettet fra vårt system.

Utlevering av dine personopplysninger, data mv.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til personer til utenforstående, med eller mindre samtykke er gitt, dette skjer med lovhjemmel i hånda, etter pålegg fra offentlige domstoler eller andre myndigheter, eller eventuelt som ledd i innkreving mv, der det foreligger saklige årsaker til at inkassopartner har behov for dine opplysninger.

Som en del av vår tjeneste, vil dine opplysninger bli videreformidlet til våre leverandører gjennom ulike tredjepartskanaler (blant annet Tjenestetorget og Boligalarmer). Disse kanalene velger ut de mest konkurransedyktige selskapene i forhold til geografisk lokasjon, behov etc, og formidler kontaktinformasjon videre til selskapene. Våre samarbeidspartnere kontakter deg dermed direkte for å formidle et tilbud basert på ditt behov, og du står helt fritt til å si ja eller nei til tilbudet du mottar (les: uforpliktende tilbud). Samarbeidspartnerne har kun tillatelse til å kontakte deg for å utsende tilbud, og vil gjøre dette basert på din forespørsel uavhengig av eventuell reservasjon mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Du kan se våre samarbeidspartnere her. Dersom du opplever problemer med våre samarbeidspartnere eller uregelmessig kontakthyppighet, setter vi pris på tilbakemelding per mail ved å kontakte oss.

Utlevering kan likevel skje til nærstående selskaper i samme konsern, samarbeidende selskaper som er ansvarlig for tjenesteleveranse av direkte og indirekte tjenester som kreves for å levere tjenestene du har forespurt, og for å levere tiltenkt kundeopplevelse og hele vår verdikjede uavbrutt. Samarbeidende selskaper kan forestå oss med teknisk og administrativ drift, herunder også leveranse, og av den grunn ha behov for personopplysninger eller digitale medier for å gjennomføre og levere. Vi kan også utlevere dine innsendte opplysninger til samarbeidende selskaper for å utsende tilbud til deg, eller som et «lead» direkte til gjeldende selskap. Ved slik oversendelse gjelder det samarbeidende selskaps reglement for behandling av personopplysninger, i tillegg til reglement for markedsføring.

Cookies, bruksområde, reservasjon mv.

Våre tjenester benytter cookies. Cookies er en standard teknologi med små tekstfiler som lagres direkte på din datamaskin. Våre cookies inneholder (uspiselig) uleselig og kryptert informasjon som bidrar til å levere og formidle informasjon, slik at du får riktig informasjon tilbake og at nettsidene fungerer optimalt. Her tenker vi dessverre ikke på sånne digge cookies med sjokoladebiter i 🍪🤤

Cookies inneholder ikke personopplysninger, men kan bli brukt til anonymisert statistikk, gi oss dato for ditt siste besøk, eller gi oss oversikt over ditt bruksmønster av våre nettsider. Cookies benyttes også for å kunne vise deg skreddersydde tilbud basert på din henvendelse. Ved å bruke nettsiden vår godkjenner du at vi benytter cookies. Du kan likevel når som helst trekke tilbake din tillatelse, og slette cookies i din nettleser. Tjenesten vil da ikke fungere optimalt. Alle cookies lagres kun lokalt i din nettleser. Du vil f.eks ikke avmelde deg markedsføring dersom du sletter markedsføringscookien, da denne kun er lagret lokalt.

Videre benytter vi Google Analytics og Hotjar til innsamling og analysering av statistikk. Disse leverandørene vil legge igjen cookies i din nettleser. Du kan deaktivere sending av informasjon til Google Analytics ved å klikke her for Googles offisielle veiledning, samt klikke her for mer informasjon om Hotjars muligheter for avmelding av datainnsamling.

Automatisk dataoppslag

Alarmavtale.no benytter automatisk dataoppslag via API. Når du skriver inn din kontaktinformasjon, vil vi forsøke å hente informasjon om deg fra våre databaser, slik at du slipper å fylle ut på egenhånd. Denne tjenesten er svært omfattende, og leverer offentlig kontaktinformasjon til over 1.9 millioner privatpersoner og husstander i Norge, Sverige og Danmark.

Vår robot henter automatisk informasjon fra ulike datakilder, databaser og offentlige registre på internett. Denne informasjonen kan inkludere, men ikke begrense seg til navn, telefonnummer, emailadresse og øvrig folkeregistrert informasjon (primært adresse, postnummer, sted og fødselsdato). Gjennom aktiv bruk av våre tjenester, enten av deg eller en av våre partnersider/eksterne partnere, mellomlagres informasjonen i våre databaser for å administrere fremtidige henvendelser og enkelt ha muligheten til å utvikle statistikk og segmentering. Dette hjelper oss med å gi deg bedre brukeropplevelser, personalisere kundereisen til ditt behov og foreta mer konkret markedsføring av våre tjenester. Det tas forbehold om at vi fritt kan koble på flere datakilder til å innhente og validere komplementæropplysninger ved fremtidige behov.

Dataen som samles inn og utleveres gjennom vårt API vil i første rekke være forbeholdt til drift og markedsføring av våre egne tjenester og merkevarer, men kan også tilbys andre foretak som en kommersiell tjeneste. Det vil til enhver tid være begrenset hvilken informasjon som ligger tilgjengelig for innsyn i offentlige registre (primært definert som kald informasjon), og vår informasjon baserer seg utelukkende på denne. Roboten validerer løpende registrert data, og lagrer ingen informasjon i mer enn 1095 dager (tre år). Vi samler ikke inn sensitiv data som ikke relaterer seg til bruk av våre tjenester, eller som ikke er relevant for de tjenester vi tilbyr våre kunder.

Det er begrenset hvor ofte informasjonen oppdaterer seg, og derfor er det stor risiko for feilkilder. Dataen er koblet direkte til både egne og andre offentlige registre, for å sikre at prosessen skal gå så smidig som mulig, men kan f.eks ha forsinkelser i forbindelse med oppdatering av data, sletting eller flytting. Vi jobber med å lære roboten vår hvordan han håndterer oppdateringer.

Vårt API er en kollektiv tjeneste som leveres og administreres av vårt driftsselskap. Hvis du ønsker innsyn, retting, sletting eller har andre henvendelser vedrørende informasjonen som er registrert, vennligst kontakt oss på hei@alarmavtale.no.

Annen informasjon og ansvarsfraskrivelse

Disse opplysningene trer i kraft fra 15.01.2021. Vi kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen og bruksvilkår dersom dette anses som nødvendig, våre praksiser endres eller lover og forskrifter endres og gjør endringer nødvendig.

Alarmavtale.no eies og drives av Bowii AS med hovedkontor i Oslo. Det er viktig å bemerke seg at vi ikke er et eget alarmselskap, men kun leverer en tjeneste for sammenlikning av vilkår på vegne av våre samarbeidspartnere. Vår forretningsmodell er ene og alene basert på å drive trafikk til disse partnerne, og vi har ingen ansvar for handlinger som skjer utenfor vår tjeneste eller avtaler gjort i kommunikasjon med de ulike selskapene, da vi ikke har innsyn i disse prosessene eller andre interesser i dette.

Tjenesten drives av og med kommersielle hensyn, og visse selskaper og/eller samarbeidspartnere kan rangeres og/eller utelukkes fra tjenesten basert på vår kompensasjon. Vi fraskriver oss alt ansvar, og innsending av tilbudsforespørsel skjer for egen regning og risiko. Leverandøren kontakter deg direkte, noe som skjer utenfor vår plattform. Våre samarbeidspartnere innen markedsføring kan drive affiliate marketing av våre tjenester. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for deres praksiser.